اعتراضی از باشگاه استقلال به کمیته استیناف نرسیده استاعتراضی از باشگاه استقلال به کمیته استیناف نرسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرتال سازمانی فدراسیون فوتبال، علیرضا صالحی در این باره گفت:  تاکنون پرونده ای در خصوص اعتراض باشگاه استقلال نسبت به رای کمیته انضباطی در مورد سوپر جام به کمیته استیناف ارسال نشده است.

وی در ادامه بیان کرد: هنوز پرونده ای به دست ما نرسیده است تا آن را بررسی کنیم.