تیم‌های برتر هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر شمشیربازی بانوانتیم‌های برتر هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر شمشیربازی بانوان

در پایان نیم فصل اول مسابقات شمشیربازی لیگ برتر بانوان صدرنشینان و تیم‌های برتر هفته پایانی مشخص شدند.

به گزارش ایسنا، هفته پایانی نیم‌فصل نخست هشتمین دوره مسابقات شمشیربازی لیگ برتر در بخش بانوان با برگزاری دیدارهای اسلحه اپه، فلوره و سابر پیگیری و تیم دانشگاه آزاد اسلامی در هر سه بخش موفق به کسب رتبه نخست شد.

نتایج کامل هفته پایانی نیم فصل به شرح زیر است:

اسلحه سابر

رتبه ۱- دانشگاه آزاد اسلامی (  ۸بازی،  ۸برد، بدون باخت، ۲۴ امتیاز)
رتبه ۲- طراوت لاهیجان (۸ بازی، ۶ برد، ۲ باخت، ۲۰ امتیاز)
رتبه ۳- شرکت معماری لونی یزد ( ۸ بازی، ۶ برد، ۲ باخت، ۲۰ امتیاز)
رتبه۴- شهرداری کرج ( ۷ بازی، ۶ برد، ۱ باخت، ۱۹ امتیاز)
رتبه۵- امیدهای تهران ( ۸ بازی، ۳ برد،۵ باخت، ۱۴ امتیاز)
رتبه۵- آترا ارتوپد ارومیه ( ۸ بازی، ۳ برد، ۵ باخت، ۱۴ امتیاز)
رتبه ۷- آکادمی شمشیربازی البرز ( ۸ بازی، ۲ برد، ۶ باخت، ۱۲ امتیاز)
رتبه۸- آکادمی شمشیربازی ضمیریان ( ۷ بازی، ۲ برد، ۵ باخت، ۱۱ امتیاز)
رتبه ۹- انجمن دانش آموزی تهران ( ۵ بازی، ۰ برد، ۵ باخت، ۵ امتیاز)

اسلحه فلوره

رتبه ۱- دانشگاه آزاد اسلامی ( ۷ بازی، ۷ برد، ۰ باخت، ۲۱ امتیاز)
رتبه۲- امیدهای تهران ( ۷ بازی، ۶ برد، ۱ باخت، ۱۹ امتیاز)
رتبه۳- فولادمبارکه سپاهان ( ۷ بازی، ۵ برد، ۲ باخت، ۱۷ امتیاز)
رتبه۴- سیمان مازندران ( ۷ بازی، ۴ برد، ۳ باخت، ۱۵ امتیاز)
رتبه۵- آرسال توان تبریز ( ۷ بازی، ۳ برد، ۴ باخت، ۱۳ امتیاز)
رتبه۶- آکادمی شمشیربازی البرز ( ۷ بازی، ۲ برد، ۵ باخت، ۱۱ امتیاز)
رتبه۷- صحت پیشه البرز ( ۷ بازی، ۱ برد، ۶باخت، ۹ امتیاز)
رتبه۸- انجمن دانشآموزی تهران ( ۷ بازی، ۰ برد، ۷ باخت، ۷ امتیاز)

اسلحه اپه

رتبه۱- دانشگاه آزاد اسلامی ( ۸ بازی، ۸ برد، ۰ باخت، ۲۴ امتیاز)
رتبه۲- فولادمبارکه سپاهان ( ۸ بازی، ۷ برد، ۱ باخت، ۲۲ امتیاز)
رتبه۳- خانه شمشیربازی همدان ( ۸ بازی، ۶ برد، ۲ باخت، ۲۰ امتیاز)
رتبه۴- امیدهای تهران ( ۸ بازی، ۵ برد، ۳ باخت، ۱۸ امتیاز)
رتبه۵- آکادمی شمشیربازی البرز ( ۸ بازی، ۴ برد، ۴ باخت، ۱۶ امتیاز)
رتبه۶- سیمان مازندران ( ۸ بازی، ۳ برد، ۵ باخت، ۱۴ امتیاز)
رتبه۷- طراوت لاهیجان ( ۸ بازی، ۲ برد، ۶ باخت، ۱۲ امتیاز)
رتبه۸- آرسال توان تبریز ( ۶ بازی، ۱ برد، ۵ باخت، ۸ امتیاز)
رتبه۹- انجمن دانش آموزی تهران ( ۸ بازی، ۰ برد، ۸ باخت، ۸ امتیاز)


تاریخ خبر : 1396/09/25 - 2:34
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

برچسب ها

شمشيربازي  

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehvarzesh
telegram: http://t.me/rasanehvarzesh
tel: +98912001854
© 2017 Rasaneh Varzesh Rights Reserved