پایان لیگ طلایی دختران/ ۷ دوومیدانی کار دختر رکورد کسب جایزه را زدندپایان لیگ طلایی دختران/ ۷ دوومیدانی کار دختر رکورد کسب جایزه را زدند

۷ دوومیدانی کار دختر توانستند رکورد حدنصاب جایزه مسابقات لیگ طلایی را کسب کنند.

به گزارش ایسنا، دومین مرحله رقابت‌های دوومیدانی لیگ طلایی از صبح امروز با حضور ورزشکاران برتر در بخش زنان در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب آغاز شد.

سپیده توکلی در ماده پرش ارتفاع توانست با رکورد ۱.۸۱ جایزه مدال طلا این مسابقات را کسب کند. همچنین آیلین بابکی با رکورد ۱.۷۵ نیز در این ماده جایزه دومی را گرفت.

همچنین در پرتاب دیسک ژاله کاردان، در ۱۵۰۰ متر پریسا عرب و در ۴۰۰ متر با مانع شهلا محمودی توانستند مقام اول را کسب کرده و جایزه بگیرند.

نتایج این مسابقات در ماده های مختلف به شرح زیر است.

* نتایج کامل مرحله نخست دومین دوره رقابت های دو و میدانی لیگ طلایی بانوان:
نتیجه ۱۰ کیلومتر پیاده روی:
حدنصاب دریافت جایزه:  ۵۲:۵۰.۰۰ دقیقه

زهرا جعفرآبادی - قزوین - ۵۶:۰۶.۲۷
زینب احدی - همدان - ۵۶:۲۴.۷۱
ملیحه بختی - اصفهان - ۱:۰۴:۰۰
۴- مهشاد فرمهینی - مرکزی - ۱:۰۸:۱۴
۵- فاطمه شعبانلو - همدان - ۱:۱۱:۴۱

نتیجه پرتاب وزنه:
حدنصاب دریافت جایزه:  ۱۴.۰۰ متر

ثنا دادرس - تهران - ۱۱.۳۷
نگین میرزایی - اردبیل - ۱۱.۰۱

نتیجه ۵۰۰۰ متر:
حدنصاب دریافت جایزه:  ۱۶:۲۷.۰۰ دقیقه

۱- افسانه فریدی - خراسان رضوی - ۱۹:۳۰.۰۰
۲- زینب نوروزی - زنجان - ۲۰:۰۵.۸۳ ۳- زهره افخم - آذربایجان شرقی  - ۲۰:۲۳.۶۰
۴- فاطمه سرشتی - تهران - ۲۱:۲۹.۰۶
۵- زهرا رئیسی - اصفهان - ۲۱:۴۳.۲۹
۶-فاطمه ابراهیم محمد - اصفهان - ۲۲:۳۰.۳۳
۷- زهرا قاسمی - تهران - ۲۳:۴۰.۲۵

نتیجه ۱۰۰ متر بامانع:
 حدنصاب دریافت جایزه:  ۱۴.۲۰ ثانیه

۱- سارا ندافی - فارس - ۱۴.۸۹
۲- فائزه آشورپور - خراسان رضوی - ۱۵.۳۹
۳- سهیلا اسدالهی - آذربایجان شرقی - ۱۷.۷۵

نتیجه ۳۰۰۰ متر بامانع:
حدنصاب دریافت جایزه:  ۱۱:۳۰.۰۰ دقیقه

۱- سمیرا زمانی - همدان - ۱۱:۱۰.۲۱
۲- بهاره جهان تیغ - خراسان رضوی - ۱۱:۵۳.۶۳
۳- بشرا راموز - کردستان - ۱۳:۱۸.۷۰
۴- شوکا سیلانی - تهران - ۱۳:۳۷.۹۲
۵- زهرا شفیعی - ۱۴:۰۱.۹۵
۶- شیرین نادر بیگی - همدان - ۱۶:۳۴.۶۰

نتیجه ۴۰۰ متر:
 حدنصاب دریافت جایزه:  ۵۵.۰۰ ثانیه

۱- زهرا مرادی - خراسان رضوی - ۵۸.۱۷
۲- شکیبا صلح میرزایی - کرمانشاه - ۱:۰۰.۷۲
۳- محدثه ابراهیم پور - آذربایجان شرقی - ۱:۰۰.۷۴
۴- نیایش مصدقی - تهران - ۱:۰۰.۸۰

نتیجه پرش طول:
 حدنصاب دریافت جایزه: ۵.۷۵ متر

۱- رقیه پرویزی - زنجان - ۵.۵۶
۲- مریم سادات اصغری - خراسان جنوبی - ۵.۲۲
۳- زهرا پاریاد - قزوین - ۵.۱۸
۴- فاطمه جماعتی - گیلان - ۵.۱۸
۵- شیرین سالاری - هرمزگان - ۵.۱۵
۶- نگین مرادی - تهران - ۵.۰۵
۷- نگین بیگمی - تهران - ۴.۴۷

نتیجه ۱۰۰ متر:
حدنصاب دریافت جایزه: ۱۱.۸۰ ثانیه

۱- حمیده اسماعیل نژاد - خراسان رضوی - ۱۲.۰۲
۲- فائزه نسایی - خراسان رضوی - ۱۲.۱۵
۳- ساناز امیری پور - یزد - ۱۲.۵۰
۴- فرنوش آقایی - یزد - ۱۲.۷۸
۵- سمانه کوهکن - گلستان - ۱۲.۸۰
۶- نیلوفر قاسمعلی پور - تهران - ۱۳.۲۵
۷- پریا حسن زاده - خراسان رضوی - ۱۳.۳۱

نتیجه ۱۵۰۰ متر:
حدنصاب دریافت جایزه: ۴:۴۷.۰۰ دقیقه

۱- پریسا عرب - تهران - ۴:۴۴.۴۸
۲- مریم محمودی - زنجان - ۴:۴۸.۳۶
۳- تکتم دستاربندان - خراسان رضوی - ۴:۵۵.۸۶
۴- سعیده باباپور - آذربایجان شرقی - ۵:۰۲.۳۴
۵- سمیرا خداترس - خراسان رضوی - ۵:۰۳.۱۶
۶- پریچهر شاهی - تهران - ۵:۰۴.۱۵
۷-لیلا جوانمرد - خراسان رضوی - ۵:۰۴.۹۶
۸- فرحناز رایزن - کردستان - ۵:۱۵.۱۸

نتیجه ۴۰۰ متر بامانع:
حدنصاب دریافت جایزه: ۱:۰۴.۰۰

۱- شهلا محمودی - قزوین - ۱:۰۳.۲۰
۲- کژال رستمی - کردستان - ۱:۰۷.۸۹
۲- ندا قریشی - کردستان - ۱:۰۸.۹۳
۴- الهه سیفی- خراسان رضوی - ۱:۱۱.۰۵
۵- سمیرا مقدم آقاجری - زنجان - ۱:۱۱.۲۵
۶- صدف آقاجانی - کردستان - ۱:۱۱.۵۴
۷- زهرا رضایی - قم - ۱:۱۲.۳۴

نتیجه ۸۰۰ متر:
 حدنصاب دریافت جایزه: ۲:۱۵.۰۰ دقیقه
۱- سپیده صارمی - همدان - ۲:۲۵.۵۲
۲- مریم خوش نیت - همدان - ۲:۲۹.۱۲
۳- زهرا میرزایی - چهارمحال و بختیاری - ۲:۳۱.۶۸

نتیجه پرتاب دیسک:
 حدنصاب دریافت جایزه: ۴۵.۰۰ متر

۱- ژاله کاردان - اردبیل - ۴۸.۹۹
۲- الهام سمرقندیان - تهران
۳- تهمینه کشیری - گلستان - ۳۸.۷۳
۴- زهرا قربانیان - ۳۷.۱۵
۵- مینا رحمانی - همدان - ۳۵.۷۳
۶- زینب نورانیان - اصفهان - ۳۱.۶۵

نتیجه پرش سه گام:
حدنصاب دریافت جایزه: ۱۲.۵۰ متر

۱- مریم کاظمی - یزد - ۱۱.۴۴
۲- پردیس عبدالمحمدی - تهران - ۱۱.۴۰

نتیجه پرش ارتفاع:
حدنصاب دریافت جایزه: ۱.۷۵ متر

۱- سپیده توکلی - تهران - ۱.۸۱
۲- آیلین بابکی - گلستان - ۱.۷۵
۳- مهدیه زعیمی - تهران - تهران - ۱.۷۰
۴- شقایق کشاورز - البرز - ۱.۶۵
۵- محدثه هاشم زاده - اردبیل - ۱.۶۰
۶- زهرا فرخ فال - تهران - ۱.۵۵

نتیجه پرتاب نیزه:
 حدنصاب دریافت جایزه: ۴


۷ متر

۱- سحر ضیایی - چهارمحال و بختیاری - ۴۵.۴۵
۲- امینه ایری - گلستان - ۳۸.۶۷
۳- صبا عظیمی - چهارمحال و بختیاری - ۳۱.۳۶
۴- صدیقه صالحی - چهارمحال و بختیاری - ۲۶.۹۲
۵- زینب معارفی - تهران - ۲۲.۷۳

نتیجه پرش بانیزه:
حدنصاب دریافت جایزه: ۳.۷۰ متر

مهسا میرزاطبیبی - تهران - ۳.۷۱
نیلوفر فشخورانی - تهران - ۲.۲۰

نتیجه پرتاب چکش:
حدنصاب دریافت جایزه: ۵۰.۰۰ متر

۱- امینه کشیری گلستان - ۵۵.۲۹
۲- ریحانه آرانی تهران -  ۵۲.۴۳
۳- مریم نوروزی - فارس - ۴۶.۴۹
۴- الهام رضوانی - تهران - ۵۲.۲۳


*ریحانه آرانی در پرتاب چکش توانست ورودی مسابقات قهرمانی آسیای ژاپن جوانان را کسب کند.
* امینه کشیری رکورد ملی پرتاب چکش بزرگسالان را جابه جا کرد.

*در پرش با نیزه مهسا میرزاطبیب نیز رکورد بیرون سالن ایران را جابه جا کرد. او رکورد داخل سالن را نیز دارد.

* این مسابقات در ماده‌های مختلف انجام شد اما طبق برنامه‌ای که از قبل ارایه شده بود پیش نرفت و اکثر ماده‌ها با تاخیر برگزار شد.

* تماشاچی اندکی برای این مسابقات در سکوی تماشاچیان ورزشگاه آفتاب انقلاب حضور داشتند.

* برخی از دوومیدانی کاران با وجود دعوت شدن در این مشابقات همانند فرزانه فصیحی و الهام کاکلی دوندگان سرعتی حضور نداشتند.

*پریسا بهزادی نایب رییس بانوان در کنار این مسابقات حضور داشت و روند انجام مسابقات را پیگیری می کرد.
* جایزه نفر اول مبلغ ۲ میلیون تومان، نفر دوم یک میلیون پانصد هزار تومان و نفر سوم یک میلیون تومان خواهد بود.


تاریخ خبر : 1397/01/31 - 1:50
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehvarzesh
telegram: http://t.me/rasanehvarzesh
tel: +98912001854
© 2017 Rasaneh Varzesh Rights Reserved