شرایط سنی کشتی‌گیران در رده‌های سنی مختلف اعلام شدشرایط سنی کشتی‌گیران در رده‌های سنی مختلف اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، جدول شرایط سنی کشتی گیران در رده های سنی مختلف جهت حضور در مسابقات تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی به شرح زیر است:

- اوزان ۳۵ ، ۱۰۰ در نونهالان و اوزان ۳۵، ۳۲ در خردسالان جهت پشتوانه سازی در قهرمانی کشور اضافه شده است.