برنامه صدور روادید نماینده ایران در دستور کار سفارت سوئیسبرنامه صدور روادید نماینده ایران در دستور کار سفارت سوئیس

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا و ورود موج دوم آن به قاره سبز باعث تعطیلی سفارتخانه‌ها و صادر نشدن روادید شده بود، هیأت اعزامی ایران برای حضور در دادگاه حکمیت ورزش با مشکل مواجه شده بود. از همین رو فدراسیون جودو پس از هماهنگی با وزارت ورزش از وزارت امور خارجه به همین منظور درخواست کمک کرد.

بر همین اساس وزارت امور خارجه وارد جریان شد و پروسه دریافت روادید از سوی سفارت سوئیس در تهران وارد مرحله اجرایی شد. هیأت اعزامی ایران در انتظار اعلام وقت مصاحبه هستند تا با حضور در سفارت مدارک خود را ارائه دهند.

این می‌تواند خبر خوبی برای جودو ایران باشد تا تیم اعزامی ایران بتواند با سفر به لوزان و حضور در جلسه رسیدگی به پرونده ایران، از حقانیت ورزش کشور دفاع کند.

این جلسه ۲۶ شهریورماه در لوزان سوئیس برگزار خواهد شد و هیأت اعزامی ایران متشکل از میراسماعیلی، داورزنی، سجادی، زارعیان به همراه وکیل و دستیار در این جلسه حضور خواهند داشت.