انتصاب بازرس جدید برای فدراسیون بسکتبالانتصاب بازرس جدید برای فدراسیون بسکتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش ازاین رضا نباتچیان مسئولیت بازرسی فدراسیون بسکتبال را عهده دار بود اما با حکم محمدرضا داورزنی از این پس مسعود عماری عهده دار این مسئولیت خواهد بود. 


درحکم داورزنی برای مسعود عماری آمده است: 

بااستعانت ازخداوند متعال و به استناد مواد ۷و ۱۴اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری به موجب این حکم به عنوان (بازرس فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران )منصوب می شوید .تا در چهارچوب مفاد اساسنامه مزبورنسبت به انجام محوله اقدام نمائید. 

شایسته است ضمن تعامل مطلوب بااعضا ءمحترم مجمع ،گزارش فعالیت خود را باتاکید براجرای دقیق قوانین و مقررات اساسنامه مزبور و براساس شاخص های تعیین شده پیوست بطور منظم تهیه نموده و به صورت مکتوب به این معاونت ارائه نمایید .

امید است بااتکال به خداوند متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشید.

مراسم معارفه بازرس جدید فدراسیون بسکبال امروز باحضور سرپرست و دبیر فدراسیون و نمایندگان وزارت ورزش و جوانان خسروی و کاشانی در محل فدراسیون برگزار شد.


تاریخ خبر : 1396/09/19 - 2:14
منبع : خبرگزاری مهر

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehvarzesh
telegram: http://t.me/rasanehvarzesh
tel: +98912001854
© 2017 Rasaneh Varzesh Rights Reserved