عدم همکاری «کرونا»یی فدراسیون ها با کمیته ملی المپیکعدم همکاری «کرونا»یی فدراسیون ها با کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، فراگیری ویروس کرونا در کشور و محدودیت های پروزای که ایجاد کرده، مسئولان کمیته ملی المپیک را برآن داشت تا در رابطه با تیم های ملی که رقابت های گزینشی المپیک در پیش دارند و برای مهیا شدن شرایط اعزام آنها - با توجه به انسداد خطوط هوایی - چاره اندیشی کنند.

در همین راستا نامه ای از طرف نصرالله سجادی سرپرست کاروان ورزش ایران در المپیک به تمام فدراسیون ها ارسال شد مبنی بر اینکه برنامه های اعزام های المپیکی خود تا پایان سال جاری را به مسئولان این کاروان و کمیته ملی المپیک اطلاع رسانی کنند.

چهارشنبه گذشته آخرین مهلتی بود که در نامه ارسال به فدراسیون ها و برای اطلاع رسانی به موقع، مشخص شده بود. این مهلت اما در حالی به پایان رسید که به جز کاراته و شمشیربازی از طرف دیگر فدراسیون ها اطلاع رسانی لازم به عمل نیامد.

فدراسیون ها در حالی در این زمینه و برای همکاری با کمیته ملی المپیک کوتاهی کرده اند که به دلیل بسته شدن خطوط هوایی ایران با بسیاری دیگر از کشورها، مشکلات عدیده ای در انجام سفر و حضور در محل برگزاری مسابقات ایجاد شده است.

در هر صورت اینکه بعد از اتمام مهلت تعیین شده، مسئولان مربوطه در کاروان المپیک و کمیته ملی المپیک به صورت تلفنی پیگیر وضعیت فدراسیون ها و برنامه های اعزام های آنها برای المپیک شدند تا اقدامات لازم برای اعزام ورزشکاران آنها را به موقع انجام دهند.