توضیح آرش میراسماعیلی درباره اتفاقات رخ داده در کمیسیون ورزشکارانتوضیح آرش میراسماعیلی درباره اتفاقات رخ داده در کمیسیون ورزشکاران

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و هفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک صبح امروز دوشنبه با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در سالن سلمان فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو در پایان مجمع عمومی کمیته ملی المپیک گفت: امروز مجمع خوبی برگزار شد و مصوبات خوبی نیز داشت. وزیر ورزش و جوانان و  صالحی امیری صحبت های خوبی داشتند و شفاف سازی در مورد کارهای صورت گرفته، انجام شد. 

وی در مورد استعفای اعضای کمیسیون ورزشکاران افزود: در مدت دو سالی که از عمر کمیسیون می‌گذرد، در ابتدا ۱۵ نفر انتخاب شده بودند. این کمیسیون یکی از اصلی ترین کمیسیون های کمیته ملی المپیک است و در IOC جایگاه ویژه ای دارد چرا که به صورت مستقیم می تواند با کمیته ملی المپیک ارتباط برقرار کند.

میراسماعیلی افزود: در ادامه کار جلساتی را داشتیم که برخی بیش از ۸ جلسه از ۱۲ جلسه غیبت داشتند. اسفند ماه سه نفر از آنها را از دستور کار خارج و سه نفر دیگر را تایید کردیم. امسال به دلیل اینکه کمیسیون دبیر نداشت، صورت جلسه ای برای در اختیار گرفتن اعضای کمیته ملی المپیک نرسید و همین باعث شد تا عده ای احساس کنند جلسه ای نداشتیم. در حالی که سعید معروف را برای IOC انتخاب کردیم. 

وی تصریح کرد: از آبان برخی از اعضا کمتر به جلسه آمدند و سه نفری که در کمیسیون نبودند استعفا دادند که برای ما قابل قبول نبود. سعی می کنیم تا به زودی دوباره این کمیته جلساتش را تشکیل دهد و تا دو سال آینده در خدمت ورزش کشور باشیم.