× اخبار حاوی برچسب :

میلاد وزیری

تعداد :2
شعبانی بهار: وزیری تحت حمایت کامل فدراسیون تیر و کمان است

رئیس فدراسیون تیر و کمان درباره وضعیت آسیب دیدگی میلاد وزیری کماندار المپیکی گفت: میلاد وزیری از ناحیه کتف و شانه دچار آسیب دیدگی است که به صورت خصوصی و تحت نظر فیزیوتراپ کارهای درمانی او توسط فدراسیون انجام می شود.

درخواست کماندار المپیکی از فدراسیون برای تمرین در سایت آزادی

تنها کماندار المپیکی ایران که خارج از تهران و در قرنطینه خانگی پیگیر تمریناتش بود از فدراسیون درخواست کرده شرایط تمرین روزانه وی در سایت تیروکمان آزادی برایش مهیا شود.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehvarzesh
telegram: http://t.me/rasanehvarzesh
tel: +98912001854
© 2017 Rasaneh Varzesh Rights Reserved