× اخبار حاوی برچسب :

اغتشاشات

تعداد :1
واکنش چند تن از ورزشکاران طلایی ایران به اتفاقات اخیر

در پی اتفاقات رخ داده اخیر در ایران، چند تن از ورزشکاران به این موضوع واکنش نشان دادند.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehvarzesh
telegram: http://t.me/rasanehvarzesh
tel: +98912001854
© 2017 Rasaneh Varzesh Rights Reserved